روش نصب

 نصب و اجرای سیستم های لوله کشی با لوله سبز حقی در ساختمان ها علیرغم سهولت و سرعت نصب بالا نسبتا متمایز از سایر روش هاب لوله کشی می بشد برای سیستم لوله کشی روکار که مصالح ان در معرض دید بوده و تأثیر زیادی در نمای داخلی و زیبایی ساختمان دارند . علاوه بر دقت کافی در نصب ، سلیقه و ابتکار اجرا کننده نیز مهم است. در این راستا و برای اینکه اجرای سیستم ها و پروژه های مربوطه ضمن رعایت نکات اصولی با هزینه کمتری روبرو شوند. لازم است که به موارد زیر توجه کنید

    انتخاب مسیرهای مناسب و کوتاه برای عبور دادن لوله ها و کاستن از پیچ و خم ها و انشعابات غیر ضروری
    انتخاب و استفاده مطلوب از اندازه و قطر لوله ها در هر قسمت از شبکه
    استفاده کمتر از اتصالات به ویژه اتصالات مرکب( اتصالات یک سر فلز) در هر سیستم
    در نظر گرفتن استانداردهای مربوطه
    توجه به این موضوع تفاوت نحوه نصب را مشخص می کند که عبارت است از

الف) نصب توکار                  ب) نصب روکار          ج) نصب درون داکت

1-4)نصب توکار :

در این نوع سیستم اجرایی نیازی به در نطر گرفتن انبساط حرارتی نیست زیرا تنش وفشار وارده بر اثر انبساط حرارتی توسط مواد پوشاننده (بتن ، گچ ، سیمان و ... ) بر طرف می گردد ولی توصیه می شود که در محل هاب انشعاب یا تغییر مسیر لوله از اسفنج یا فوم استفاده گردد.

بدیهی است که این نوع سیستم اجرایی از انواع دیگر کم هزینه تر بوده و ساده و سریع تر صورت می گیرد و با توجه به ویژگی های لوله های پلیمری و مزایای آن نسبت به فلز ، اجرای آن جای هیچگونه نگرانی برای جریان و کارفرمایان ندارد. در این نوع سیستم به جز حمل انشعابات مابقی قسمت ها یعنی لوله و اتصالات در زیر مصالح پنهان می شوند بنابراین اگرچه آرایش شبکه اهمیت چندان خاصی ندارد اما باید توجه داشت که اصول و استانداردها رعایت شده و در پوشاندن و حفاظت آن دقت شود که در این خصوص به چند نکته اشاره می کنیم :

در اجرای این شبکه حتی المقدور لوله ها را باید از کف عبور داده و از دیوارها ، تیغه ها ، ستون ها و ... کمتر استفاده کنیم.

مسیرهای عبور لوله ها را مشخص کرده تا از ضربه دیدن ، سوراخ شدن و یا هر نوع اکسید دیگری محفوظ بماند.

اتصالات مرکب که دارای فلز می باشند برای سرویس دهی در محل انشعابات و یا نصب لوله های فلزی تعبیه شده اند و باید دقت شود که زیر خاک یا مصالح دفن نشوند و نیز از سطح کفسازی بالاتری قرار گیرند.

در هنگام حرارت دهی دقت کنید که محل اتصال تحت هیچ گونه فشاری مانند سنگینی وزن لوله بر محل اتصال ، کشیدگی بر اثر کمی فاصله بین لوله و اتصال یا بالعکس فشار در اثر خمش بیش از حد لوله و ... نباشد.

در هنگام ثابت کردن محل انشعابات به ویژه انشعابات دوبل (سرد و گرم) در تراز کردن اتصالات رزوه دار و نیز فاصله آنها دقت شود.

سپس از نصب شبکه انشعابات را به وسیله درپوش و شبکه را حتما تست نمایید.

کلیه انشعابات را پس از تراز کردن ثابت نمایید تا در حین پوشاندن شبکه جابجا نشود و حالت اولیه خود را همواره حفظ نماید( این کار را میتوان به وسیله بسته های مخصوص یا با استفاده از گچ انجام داد)

در هنگام اجرا از بریدن و کوتاه کردن اتصالات جدا خودداری کنید و چنانچه نیازی به کوتاه کردن لوله های خم دار باشد ، آن را طوری برش دهید که قسمت انحنا یا خمش آن وارد اتصال نشود.

2-4)نصب روکار :

اجرای شبکه روکار در سیستم لوله کشی نسبت به شبکه توکار علاوه بر اینکه هزینه و وقت بیشتری را می طلبد، تفاوت های خاص داشته و نیاز به دقت بیشتری دارد و ابتکار و سلیقه مجری در زیبایی و استحکام کار تأثیر بسزایی دارد. در مورد نصب سیستم لوله کشی بصورت روکار باید انبساط طولی لوله ها را در زمان طراحی محاسبه نموده تا اجازه حرکت محوری به لوله ها داده شود. در اکثر موارد برای گرفتن انبساط لوله ها ، چرخش مسیر را می توان در ارتباط با استحکام و لوله ها به کار گرفته. جنس بست لوله باید به گونه ای باشد که به سطح لوله ضربه مکانیکی وارد نشود. از بست های فلزی استفاده نشود و لوله به راحتی در بست حرکت نماید. اگر کشش ناشی از انبساط را نتوان به یک طرف منتقل نمود یک متعادل کننده باید جایگزین گردد که این امر به 2 روش صورت میگیرد.

4-2-1)خم L :

همانطور که در شکل مقابل ملاحظه می گردد برای جبران انبساط طولی اجازه حرکت محوری در محل خم به لوله داده می شود در این روش مقدار LB از رابطه زیر محاسبه می گردد:

D×∆√ LB = 30 ×

LB  = بر حسب میلیمتر

D  = قطر لوله به کار رفته بر حسب میلیمتر

∆L  = مقدار تغییرات طول بر حسب میلیمتر   (∆L = 0.162 × ∆T)

2-2-4)مسیر U  یا Ω :

از این روش برای مسیرهای لوله کشی با طول بیش از 3 متر استفاده می گردد زیرا در این مواقع جبران انبساط طولی تنها با خم L  امکان پذیر نیست در نصب این مسیر از 4 عدد زانو مسیر مورد نیاز می باشد، به صورت زیر محاسبه می گردد :

LB= 30 x √D×∆

A = 2 × ∆L + SD

∆L = تغییر طول لوله ( انبساط خطی به میلیمتر)

SD = حداقل فاصله مجاز بعد از انبساط ( این مقدار 150 میلیمتر فرض می گردد )

D = قطر لوله به کار رفته ( بر حسب میلیمتر)

در تصویر فوق لوله از دو طرف ثابت می شود در این حالت مسیر دو قسمت شد و برای تغییر طول ( LB) تعبیه شده و همانطور که نمایان است در 3 نقطه از بست نگه دارنده استفاده می شود که البته این بست ها فقط نگه دارنده لوله می باشد و لوله در هنگام انبساط در میان آن آزاد است.

در طول های زیاد (طول های بیش از 50 متر) توجیه استاندارد مبنی بر استفاده از اتصالات پاپیون( دایره ای ) و لوپ u شکل می باشد. در اینگونه موارد فرض بر این است که نتوانسته ایم انبساط را به یک گوشه از کار منتقل نماییم.

3-4)نصب درون داکت ( گرفتن انشعاب از خط رایزر ) :

چنانچه لوله در داخل داکت اجرا شود در رایزرها می توان از 3 روش رایج استفاده نمود که در هر 3 روش هدف ایجاد فضایی برای حرکت محوری لوله می باشد.:

1)انشعاب از دیوار

2)انشعاب از داخل سوراخ بزرگی وارد دیوار مورد نظر شود تا در اثر حرکتی که در خط اصلی ممکن است رخ دهد، به محل اتصال فشار کمتری بیابد.

3)در این حالت باایجاد یک شاخه انشعابی به طول مناسب ، امکان حرکت محوری لوله فراهم میشود و قبل از انشعاب از یک مسیر استفاده می شود. در محاسبات فوق مقدار LB و A با قطر ها و طول های مختلف با توجه به تغییر دمای 50 درجه سانتی گراد از جدول زیر استفاده شود. در این محاسبات منظور از طول لوله فاصله میان بست ثابت ( FP ) زانو می باشد.

طول لوله 3 4 5 6 7 8 9 10
A(mm) 195 210 225 240 255 270 285 300
LB(cm)20 mm 63,6 73,4 82,1 90,0 97,2 103,9 110,2 116,1
LB(cm) 25 mm 71,1 82,1 91,8 100,6 108,6 116,1 123,2 129,9
LB(cm) 32 mm 80,4 92,9 103,9 113,8 122,9 131,4 139,4 146,9
LB(cm) 30 mm 90,0 103,9 116,1 127,2 137,4 146,9 155,8 146,3

4-4)انبساط حرارتی (خطی):

هنگامی که در شکل زیر دیده می شود ، مواد پلیمری از لوله P.P.R.C دارای انبساط حرارتی بیشتری نسبت به فلزات می باشد و این انبساط حرارتی ، به گرمایی که لوله ها در معرض آن قرار می گیرند بستگی دارد ، از این رو در نسب سیستم های لوله کشی P.P.R.C باید آن را رعایت نمود. جهت تعیین مقدار تغییرات طولی لوله در مقابل تغییرات دما، از جدول زیر یا روابط مقابل استفاده می شود :

∆L = 0.162 × ∆T

∆L  = مقدار تغییرات طول بر حسب میلیمتر

L = طول لوله از محل بست را بست E نقطه تغییر جهت به متر

∆T = تغییرات دمای آب بر حسب سانتی متر ( اختلاف بین بالاترین و پایین ترین دما )

 

4-5) بست های لوله کشی

در لوله کشی روکار برای محکم نمودن لوله نیاز به بست میباشد. بستهای لوله های پروپیلن با قطر بیرونی لوله ارتباط داشته باشد و نباید به سطح لوله ها از نظر فیزیکی آسیب وارد نماید. مناسب ترین این بست ها از نوع پلاستیکی است که به دو طریقه زیر انجام می گیرد:

1-5-4)بست های ثابت (FP)

اینگونه بست ها جهت محکم نمودن لوله و جلو گیری از حرکت لوله بر اثر انبساط طولی و نیروهای وارده دیگر به کار می روند. در انتخاب نقاط ثابت، خطوط لوله به بخش های جدا گانه ای تقسیم میشوند که این عمل مانع حرکات کنترل شده لوله می شود و تا حدی فشارهای ناشی از انبساط لوله ها را دفع می کند.

2-5-4)بست های متحرک (sp)

اینگونه بسته ها تنها جهت نگهداشتن لوله بکار می روند و امکان حرکت خطی نیز برای لوله وجود دارد مقدار فاصله در این بست ها به استحکام مواد اولیه ، درجه حرارت و عوامل دیگری بستگی دارند .

این نوع بست ها صدمات مکانیکی به سطح لوله وارد نمی کند و باعث حرکت محوری لوله ها بدون هیچگونه صدمه ای می شوند . در هنگام جاگذاری بست های متحرک این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد که حرکات لوله ها به وسیله اتصالات و میله های نصب شده نزدیک آنها به عقب رانده نشود . ویژگی خاص این بست ها این است که عایق صدا می باشند .

در بکار بردن بست ها موارد زیر باید رعایت گردند

1)     حداکثر فاصله میان بست ها برای لوله های آب سرد و گرم بر اساس جدول شماره 9 بکار برده می شوند

2)     لوله بتواند داخل بست حرکت طولی داشته باشد.

3)     بست ها در فاصله حداقل 5 سانتی متری از اتصلات نصب شود .

4)     در مواقعی که لوله به صورت عمودی نصب می گردد ، افزایش فاصله به اندازه 30% مجاز است .

قطر لوله mm 20 25 32 40 50 63
آب سرد 80 90 100 110 125 140
آب گرم 50 60 70 80 95 105

 

آدرس

تهران - خیابان ستارخان - خیابان حبیب الهی - جنب کلانتری 118 - بلوار گلها - پلاک 20

تلفن : 41-66553440  و 30-66553428 و 49-66555247


همراه : 1496243-0912

درباره ما

مجتمع تولیدی و صنعتی حقی با بیش از 40 سال سابقه در زمینه عرضه و تولید محصولات آهنی- آلومینیوم- برنجی و پلیمر با توجه به نیاز روز افزون صنایع مختلف اعم از صنایع تاسیسات، پلیمر، سرمایشی وگرمایشی، ...

 ادامه